REGULAMIN GÓRSKIEJ DOLINY

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów Górskiej Doliny zarządza się:

Regulamin porządkowy wydany przez Górską Dolinę z siedzibą w Stroniu Śląskim ul. Polna 18C w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w/w obiektu oraz ich mienia.
Regulamin jednocześnie ustala zasady korzystania z usług GÓRSKIEJ DOLINY.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich klientów przebywających na terenie Górskiej Doliny.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 i kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
2. Osoba zajmująca pokój, zwana dalej gościem określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego
określenia przyjmuje jedną dobę hotelową.
3. Przedłużenie pobytu, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Górska Dolina możenie nie uwzględnić życzenia gościa przedłużenia pobytu z powodu braku wolnych pokoi.
4. Gość nie ma prawa przekazać innym osobom zwalnianego pokoju, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który zapłacił.
5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
6. Pozwalamy na przyjazd ze zwierzętami po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Wysokość opłaty każdorazowo uzgadniano
jest z właścicielem. Jednocześnie Gość ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez przywiezione zwierzęta.
7. Osoby nie będące najemcą pokoi Górskiej Doliny nie mogą przebywać w pokoju od godziny 22.00 do godzin 06.00 dnia następnego.
8. Cisza nocna w pokojach od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów
lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiącą wyposażenia tych pomieszczeń. Np. grzałek elektrycznych, czajników bezprzewodowych, żelazek, palników gazowych, grzejników itp.
10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Górskiej Doliny, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub osób go odwiedzających.
11. Górska Dolina nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
Parking Górskiej Doliny jest monitorowany, ale nie strzeżony.
12. W przypadku nie zastosowania się przez gościa do regulaminu obiektu, właściciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania.