Off

Bezpłatny SKIBUS do Stacji Narciarskiej Kamienica i Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra w ferie!!!

Uruchomienie SKIBUSA w okresie ferii zimowych 2018.
Gmina Stronie Śląskie wraz z Ośrodkiem Narciarskim Czarna Góra Resort i Stacją Narciarską Kamienica uruchomi podczas ferii zimowych
2018 komunikację pomiędzy Stroniem Śląskim, Ośrodkiem Narciarskim Czarna Góra Resort i Stacją Narciarską Kamienica.

Skibus będzie kursował codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00 w okresie od 13 stycznia do 26 lutego. Przebieg trasy skibusa przedstawia się następująco:

 1. CETiK Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18,
 2. Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki („środkowy”),
 3. Sienna – Czarna Góra Resort,
 4. Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki (Park Morawka),
 5. Stacja Narciarska Kamienica – od strony Bolesławowa,
 6. Stacja Narciarska Kamienica – od strony Kamienicy.

Droga powrotna:

 1. Stacja Narciarska Kamienica – od strony Kamienicy.
 2. Stacja Narciarska Kamienica – od strony Bolesławowa,
 3. Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki (Park Morawka),
 4. Przystanek autobusowy w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej („środkowy”),
 5. CETiK Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 18.

Dokładny rozkład jazdy zostanie podany do informacji na początku 2018 roku.
Przejazd będzie bezpłatny za okazaniem zakupionego, ważnego w dniu przejazdu karnetu Czarnej Góry Resort lub Stacji Narciarskiej
Kamienica.
Rozkład jazdy SKIBUSA ponieżej oraz dostępny na stronie: http://cetik.stronie.pl/989/bezplatny-skibus-ze-stronia-slaskiego-do-osrodka-narciarskiego-czarna-gora-i-stacji-narciarskiej-kamienica.html